Aktiv formidling

1. desember kunngjorde Nasjonalbiblioteket fordelingen av 15,5 millioner kroner til formidlingstiltak i norske folkebibliotek, og over 100 bibliotek fikk støtte. Blant dem var Vestby og Son bibliotek, som mottar 40 000 kroner. Hos oss skal pengene brukes til å formidle innholdet i noen av de gode digitale tilbudene som bibliotekene nå tilbyr. Du kan se en oversikt over de digitale tilbudene her. Pengene skal brukes i løpet av 2021.
Midlene finansieres gjennom andeler av tippemidlene. Du kan lese mer om tildelingen på Nasjonalbibliotekets hjemmesider.