Tjenesten kan inneholde:


- Funksjonskartlegging
- Råd, veiledning og hjelp til oppfølging av egne mål 
- Individuell oppfølging/samtaler
- Kurs og gruppetilbud
- Koordinator i ansvarsgruppe eller annen deltagelse i tverrfaglig samarbeid
- Råd, veiledning og hjelp i forhold til sykdomsforståelse og mestring
- Råd, veiledning og hjelp til administrering av medisiner
- Praktisk bistand og opplæring
- Bistand til etablering og gjennomføring av rutiner og planer for dagliglivets aktiviteter

Søknad

Alle som bor eller oppholder seg i Vestby komme, er fylte 18 år og opplever funksjonstap som følge av psykiske helseutfordringer kan søke tjenesten.

Søknaden behandles av saksbehandler ved Samhandlingsenheten.
Søknadsskjema finner du under skjema nederst i artikkelen.

Søknad sendes til:
Vestby kommune, Resultatområde Helse og Livsmestring, Postboks 144, 1541 Vestby.

Pris

Tjenesten er gratis. Ved deltagelse på kurs, tas avgift for kursmateriell.