Nav

Publikumsmottaket ved NAV Vestby åpner for innbyggerne

Publikumsmottaket ved NAV Vestby åpner for innbyggerne og vil ha ordinær åpningstid på tirsdag og torsdag kl.  12.00 – 14.00 for drop-in. 

Vi oppfordrer brukere av NAV til å bestille time hos sin veileder om de har spørsmål om sin sak, trenger hjelp til å bruke pc eller har behov for råd og veiledning utenom mottakstiden, da vi fortsatt mener at vi kan tilby best hjelp i et planlagt møte.

NAV Vestby har åpent hver dag fra kl. 08.00 til 15.00. 

Vi opplyser om at saker som omhandler permittering eller dagpengesøknad ikke behandles av lokalkontoret. Spørsmål rundt dette må betjenes via kontaktsenteret på 55 55 33 33 eller nav.no. 

Vennlig hilsen alle på NAV Vestby