Råd og utvalg

Elevråd
Alle skoler skal ha et elevråd. Elevrådet blir valgt av elevene ved skriftlig valg. Elevrådet skal blant annet fremme fellesinteressene til elevene ved skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. På elevrådsmøtene tas det opp saker som handler om alle elevene og hele skolen.

Elevrådet ved Grevlingen skole skoleåret 2019-2020

FAU
Alle som har barn/ungdom på Grevlingen skole er med i foreldrerådet. FAU er foreldrenes arbeidsutvalg for foreldrerådet på skolen. FAU skal arbeide for foreldrenes fellesinteresser, og medvirke til at elever og foreldre aktivt skaper et godt skolemiljø i samarbeid med skolen.

FAU ved Grevlingen skoleåret 2019-2020

Foreldreutvalget for grunnskolen - FUG

atrium 19.png

Tips en venn Skriv ut