Trygt og godt barnehage- og skolemiljø for alle

Kristin skal bistå barnehagene og skolene i arbeidet med et trygt og godt barnehage-/ skolemiljø for alle. Dette innebærer blant annet at Kristin til enhver tid skal være oppdatert på lover og retningslinjer, utarbeide lokale ressurser og planer og bistå med kompetanseheving av personale. Hun deltar på foreldremøter med informasjon der det er behov.

Ut over disse systemoppgavene skal Kristin også ved behov delta i samarbeidet rundt elever som ikke har det trygt og godt i barnehagen eller på skolen. Kristin kan involveres av barnehagene og skolene selv. Barn, unge og foresatte kan også selv ta kontakt med Kristin. Det kan også øvrige hjelpeinstanser i kommunen.

Ved mistanke om at et barn ikke trives i barnehagen eller på skolen, anbefales du å ta kontakt med barnehagen eller skolen det gjelder umiddelbart. Er du likevel usikker, og ønsker å drøfte problemstillingen, kan du ta kontakt med Kristin.