Radon

Radon

Radon er en radioaktiv gass som dannes i berggrunnen. Den kan sive inn i hus gjennom sprekker og utettheter mot grunnen. Når vi puster inn luft som in...
Radon

Nye radonkrav fra årsskiftet 2014 – mål nå i vinter

Alle skoler, barnehager og utleieboliger må oppfylle radonkravene i strålevernforskriften fra 1. januar 2014. For å finne ut om kravene er oppfylt, er...
illustrasjon radon

Kartlegging av radon i Vestby kommune

Kommunelegen i Vestby, i samarbeid med Miljørettet helsevern i Mossedistriktet og Independia Controll, gav i november 2008 et tilbud om radonmåling ti...