Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø. Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er.

Miljørettet helsevern i Moss kommune svarer på spørsmål i Mosseregionen. Les mer om radon på nettsidene til Miljørettet helsevern.

Aktsomhetskart radon

Aktuelt

Hulvika

Kontroll av badevann

Badevannet ved 8 badeplasser i Vestby kontrolleres jevnlig i sommersesongen. Badevannskvaliteten er generelt meget bra. Unntak er etter kraftig nedbør.

Stup fra brygga, Emmerstad. Foto: Kaja Bro Windheim

Badeflåtene er lagt ut

I lys av endringene i smittevernregler har Vestby kommune besluttet å legge ut badeflåtene på strendene som vanlig denne sommeren. 

Bilde fra turveien mellom Kjenn og Sonsveien

Midlertidig stengning av turvei

Turveien langs den gamle jernbanetraséen fra Kjenn til Nordre Karder vei blir midlertidig stengt fra 23. juni 2020. Stengningen skyldes utbedringsarbeider på to bruer langs traséen.