Som en følge av dette, kommer Vestby kommune fra og med 6. juli ikke lenger til å informere pasienter om negative prøvesvar. 
 
Alle som får påvist covid-19 vil bli ringt opp av kommunens koronateam. Smittesporingen starter og du vil få informasjon om hvordan du skal forholde deg til prøvesvaret.
 
Det kan variere hvor lang tid det tar å få ferdig prøvesvarene, men du vil se dem samtidig som de sendes til legen som rekvirerte prøven – som regel innen noen få dager. Du vil ikke få varsel når prøvesvarene blir synlig i tjenesten.