Foreldre med en samlet skattbar bruttoinntekt lavere enn 592 167 kroner brutto per år, kan søke om redusert betaling. Du kan også ha rett til gratis kjernetid for barn fra 2 år (født i 2019 eller tidligere) hvis du har en inntekt lavere enn 583 650 kr. Søknadskjema kan åpnes her. 

Du kan laste opp dokumentasjon i den elektroniske søknaden, eller sende dokumentasjon til Vestby kommune, postboks 144, 1541 Vestby. Du kan også levere papirene på rådhuset i Vestby.

For mer informasjon se Søk om moderasjoner under barnehage.