Kommunereformen_ill.

Referansegruppen for kommunestruktur ønsker ikke sammenslåing

I gårsdagens møte, 24.08,  innstilte referansegruppen for kommunestruktur (formannskap, gruppeledere og tillitsvalgte) på at Vestby kommune ikke delta...
Kommunereformen_ill.

Ny rapport vedrørende kommunereformen i Folloregionen

I forbindelse med kommunereformen i Folloregionen har Follorådet ønsket bistand til utarbeidelse av et kunnskaps- og beslutningsunderlag for arbeidet....

Møter i referansegruppen for kommunereformen

Her legges møteinnkallinger og -protokoller fra referansegruppen for kommunereformen: