Politisk reglement

Politisk reglement 2019 - 2023, justert 25.04.2022

Politisk reglement ble vedtatt i kommunestyret 19.10.2020, justert per 25.04.2022,
I dokumentet finner du møtereglement, reglement for folkevalgte organer og delegeringsreglement.