Plankart Vestby sentrum områderegulering

Offentlig ettersyn – Områderegulering – Vestby sentrum

Plan- og miljøutvalget har vedtatt å legge områderegulering for Vestby sentrum ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og by...
Plankart Grøntveien

Offentlig ettersyn vedrørende detaljregulering for Grøntveien

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn.
Plankart

Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering - Pepperstad skog nord gnr. 6 bnr. 836

Plan- og miljøutvalget har besluttet å legge forslag til detaljregulering for Pepperstad skog nord gnr.6 bnr.836 ut til offentlig ettersyn
Plankart Brevik skole_

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Brevik skole (14/1786)

Plan- og miljøutvalget har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Brevik skole ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i pl...
Plankart_web

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Norwegian Outlet (14/1027)

Plan- og miljøutvalget har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Norwegian Outlet ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemm...
Plankart teig 1

Offentlig ettersyn av detaljregulering for IKEA (14/925)

Plan- og miljøutvalget har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for IKEA ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og ...
Plankart forlslag til mindre endring av reguleringsplan for Vestby Næringspark Øst

Forslag til mindre endring av reguleringsplan for Vestby Næringspark Øst (13/1494)

Kommunen legger ut forslag til mindre endring for å gi berørte parter anledning til å se plankartet i høy oppløsning. Forslag til mindre endring er se...
Plankart

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Son miljøhestesenter (06/1465)

Plan- og miljøutvalget har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Son miljøhestesenter ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hje...
Kartutsnitt_Kolåsveien_Båtbyggerveien _05_1113

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Kolåsveien/Båtbyggerveien (05/1113)

Plan- og miljøutvalget har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Kolåsveien/Båtbyggerveien ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med...
Kartskisse

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for boliger Son golf (12/224)

Plan- og miljøutvalget har vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for boliger Son golf ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemmel ...