Prosjektet vil få en sentral plassering i krysset Vestbyveien - Senterveien - Støttumveien, med kort avstand til sentrumsbroen, stasjonen og Vestby storsenter. 

Mer info kommer etter hvert.

Fra planinitiativet / skisseprosjekt:

Skoleromta skisse II.jpg