Gode smittevernstiltak

Mange ønsker å besøke sine ved jul og nyttår. Vi forstår at det kan oppleves sårt å ikke ha vanlig tilgang til å besøke en nær og kjær, men for pasientene på sykehjemmet utgjør besøk en risiko.
 
Covid19 på sykehjem er en fryktelig opplevelse med dødelig utgang for mange. Vi har klart å unngå dette til nå, ved å etterleve Folkehelseinstituttets retningslinjer og følge gode smittevernstiltak. 

Ønske om å unngå smitte

Her kommer en beskrivelse av den risiko for smitte som sykehjemmets pasienter lever under: 
På sykehjemmet bor alle tett.
Hver pasient har sin bogruppe med 9 nærkontakter som de spiser med og omgås med på stuene.
Pasientene har i tillegg ansatte som nærkontakter.
Hvis sykehjemmet skulle tillate flere enn nærmeste pårørende på besøk, vil hver pasient ha enda flere nærkontakter. Mange flere enn anbefalt. 
 
Får vi smitte inn på sykehjemmet, vil sykehjemmet bli stengt for alle besøkende. 
 
Husk at alle på sykehjemmet ikke er ensomme. De har mange rundt seg hver dag, hele døgnet. 
 
Alle nærmeste pårørende skal ha mottatt en jule-e-post fra leder på sykehjemmet om hva som skjer på sykehjemmet. I e-posten er også besøkstider for jul og nyttår. oppgitt
 
Det bes om at sykehjemmets besøksrestriksjoner respekteres.