I de nærmeste tiårene vil den demografiske sammensetning i Norge endres betydelig. Andelen eldre i befolkningen øker og det blir flere av de eldste eldre. I en undersøkelse gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR svarte 67 prosent av kommunene at de oppfattet en aldrende befolkning som en av hovedutfordringene de stod overfor.  
 
Vestby kommunes Eldreplan skal revideres og reformen "Leve hele livet" skal inkluderes i denne planen. 

Vi ønsker dine innspill !

Innspill til Eldreplanen sendes innen 01.07.2022. 

Innspill sendes til Vestby kommune, Helse og livsmestring, Postboks 144, 1541 Vestby per post eller benytt e-post post@vestby.kommune.no.
 
Du kan også sende inn dine innspill via selvbetjeningsportalen.