Risil barnehage

Risil barnehage

Risil barnehage flyttet inn i nybygd barnehage i august 2010. Barnehagen ligger i Vestby nord ved Pepperstad skog. 

Vi er nær Risil ungdomsskole, Bjørlien skole, Vestbyhallen, fotballbane, skøytebane på vinteren og ikke minst skogen.

Barnehagens visjon:
Vi åpner verden for hverandre og skaper magi i hverdagen.

Barnehagen drives som en avdelingsfri barnehage og bygget er tilpasset slik drift. Det vil si at vi ikke deler inn barn og voksne i avdelinger med egne rom.  I en avdelingsfri barnehage kan barna deler av dagen velge hvilket rom de vil være på, og hvilke voksne og barn de vil være sammen med på tvers av aldersgruppene. Vi voksne er bevisst på at barna noen ganger trenger hjelp og veiledning til å ta sine valg.

Fire dager i uken deles barna inn i aldersdelte grupper som styres av faste ledere og assistenter. Målet er gruppetilhørighet med barna på egen alder og en tettere oppfølging av faste voksne. Ettåringene begynner på opplæringsbasen som er spesielt tilrettelagt for de minste barna. De er den eneste gruppa som har sitt eget faste rom de kan være på. De andre gruppene rullerer på rommene på huset når de har gruppetid, og en gang i uka har gruppa turdag. I skogen har vi egen bålplass med gapahuk og fine turområder.

Barnehagen har forskjellige rom som innbyr til forskjellig type lek. Språkrom, byggerom, formingsrom, rollelekrom, aktivitetsrom, matsal med fellesrom og sanserom. I tillegg er det et galleri som man går gjennom for å komme til de forskjellige rommene i den ene delen av huset. Her stilles det ut produkter som ungene selv har laget.

Galleriet er opplyst også på kveldstid slik at det er mulig å se utstillingen utenom barnehagens åpningstid. Dersom dere er foreldre som vurderer å søke kan dere ta dere en tur og prøve uterommet vårt, og på sommeren har vi to besøksdager da dere kan komme og få omvisning inne og en prat.

Uterommet er også en viktig del av barnehagen. Karakteristiske grønne gulv inne blir en forlengelse av skogen og uteområdet.  Barnehagen har utekjøkken med steinovn hvor det lages mat. Barnehagen har mange fine lekeapparater som ligger naturlig i utemiljøet, og en del ubearbeidet område. Slike områder er alltid populært å leke på, og det er en viktig kilde for motorisk trening i ulendt terreng. Vi har også en stor lavvo der vi kan spise måltider og varme oss dersom det trengs.

Risil barnehage en ”grønt flagg” barnehage. Målet med å være ”grønt flagg” er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Hvert år jobber vi med nye miljøprosjekter innen ulike miljøtemaer. Tiltak vi har året rundt er bl.a. kompostering av matavfallet vårt, drivhus som er i drift fra tidlig vår til sen høst og gjenbruk av avfall i formingsaktiviteter. 

Tips en venn Skriv ut