Veileder riving av bygninger

Riving av bygning er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 20-1 bokstav e. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jfr. byggesaksforskriftens §§ 5-1 – 5-5. ), og forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. Riving etter § 20-1 første ledd bokstav e, skal søkeren varsle dem som har pengeheftelser i eiendommen. Jfr § 21-3.

Veileder riving

Tips en venn Skriv ut