Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rullering av kommuneplan 2023 - 2034

Rådmannens forslag til ny kommuneplan 2023 - 2034 er nå klar

Etter to år er vi nå i sluttfasen med arbeidet med ny kommuneplan 2023 - 2034. Rådmannens innstilling er klar og skal sluttbehandles politisk i juni - i formannskapet 5. juni og i kommunestyret 19. juni. Da er kommuneplanen endelig vedtatt. 

Her kan du lese alt om kommuneplanen. 

Sjøbodene i Hvitsten

Vi har fått 220 innspill til ny kommuneplan

Her kan du se alle innspill som kom inn under høringen av kommuneplanen. Forslag til kommuneplan 2023 - 2034 – både samfunnsdelen og arealdelen, lå ute på høring frem til 1. november.

Det kom inn over 220 innspill – over 600 sider – fra over 700 personer.

Vi takker for innspill og tar med disse i den videre behandlingen av kommuneplanen, som vedtas i mai 2023.

Høstdag i Vestby sentrum

Rullering av kommuneplan 2023-2034

Kommunestyret har gjennom kommunal planstrategi bestemt at både arealdelen og samfunnsdelen i kommuneplanen skal rulleres i denne kommunestyreperioden.

Illustrasjon kommuneplan