Ny kommuneplan på høring i 2022

På bakgrunn av fastsatt planprogram vil administrasjonen utarbeide et forslag til ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel. Dette forslaget vil bli behandlet av kommunestyret i juni 2022.

Endelig kommuneplan i 2023

Dette forslaget vil bli lagt ut på høring til sommeren 2022. Endelig vedtak av ny kommuneplan er forventet i 2023.