Ruskontrakt   Foto: Ung.no

Ruskontrakt

Helsesykepleier- og jordmortjenesten i Vestby kommune og forebyggende enhet hos politiet i Follo har i samarbeid opprettet tilbudet om ruskontrakt – et tilbud til ungdom som eksperimenterer med ulovlige rusmidler og har en bekymringsfull utvikling.

Vårt ønske er å hjelpe ungdom, 13 til 18 år, til å bli rusfrie. Dette skjer gjennom en avtale, ruskontrakt, der de unge forplikter seg til støttesamtaler og urinprøver over en periode på 8 måneder. Dette skjer hos helsesykepleier.

Deres foresatte forplikter seg til veiledning hos familieterapeut der målet er å støtte ungdommen i prosessen mot rusfrihet.

Ungdom som har gått på ruskontrakt har opplevd følgende:
" Det er virkelig både nyttig og nødvendig å ha en veileder.”
" Å si til venner at jeg går på ruskontrakt hjalp meg med å stå imot presset på å bruke rus.”

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med:
Tips en venn Skriv ut