Høstbald i sollys

Rustjenesten

Rustjenesten i Vestby kommune består av tre ruskonsulenter som tilbyr tjenester forankret i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr.5.    

Det er frivillig om man ønsker å motta en tjeneste fra rustjenesten.

Rustjenesten i Vestby kommune har en tro på at alle mennesker kan mobilisere egne ressurser og få til en endring i sin livssituasjon. Målet er å kunne bidra til at mennesker med avhengighetsproblematikk skal gjenvinne kontroll over eget liv og oppleve håp, optimisme og mening med fremtiden.

Hvem kan få hjelp?

 • Målgruppen er innbyggere i Vestby kommune over 18 år, som har-/ står i risiko for å utvikle en avhengighet til ulike rusmidler og/ eller spill 
 • Pårørende til mennesker som har-/står i risiko for å utvikle en avhengighet.
 • Skoler, fritidsklubber eller andre samarbeidspartnere som ønsker informasjon om rusmiddelavhengighet.

Hva kan vi hjelpe med?

 • En kartlegging av dagens situasjon.
 • Støttesamtaler, råd, praktisk bistand og veiledning
 • Råd og veiledning til pårørende
 • Hjelp til å opprettholde motivasjon til å endre egen livssituasjon
 • Utarbeidelse av individuell plan
 • Opprettelse- eller deltakelse i ansvarsgruppe
 • LAR-oppfølging
 • Henvisning til/hjelp til å søke spesialisthelsetjenesten og/eller  andre samarbeidspartnere
 • Informasjon om rusmiddelavhengighet og konsekvenser av rusbruk til brukere, pårørende og samarbeidspartnere
 • Bistå med tvangsinnleggelse ved akutte situasjoner
 • Hasjavvenningsprogram (HAP)

Hvordan ta kontakt?
Kontakt oss på telefon eller mail.

Besøk oss også på vår facebookside Rustjenesten i Vestby kommune

Kontaktpersoner
Cecilie Sæterhagen     
Tlf: 98 20 35 10      
cecilie.saeterhagen@vestby.kommune.no 

Kim Ann Staib
Tlf: 98 20 35 05
kim.ann.staib@vestby.kommune.no

Ingrid Nordli
Tlf: 97 48 01 12
ingrid.nordli@vestby.kommune.no 

 

Tips en venn Skriv ut