Generelle råd for å hindre smittespredning i svømmehaller

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer 

I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak. Vestby kommune kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Våre leietakere må selv følge med på om lokale tiltak innføres. 

 • Alle deltakere skal sprite hender før de går inn i våre lokaler og når de går ut av våre lokaler.
 • Lagene møtes ute og går ikke inn før de som har trent inne kommer ut.
 • Alle som skal trene i svømmehallen må vaske seg med såpe og vann i dusjen før og etter badet.
  Som følge av dette vil garderober i tilknytning til svømmeanlegg derfor tillates åpnet selv om garderober i forbindelse med annen type idrett og aktivitet fortsatt er stengt.
 • Antall som kan trene i Grevlingen svømmehall samtidig begrenses til maksimum 20 personer. 
 • Det skal være 1 meters avstand mellom deltakerne.
 • Den tildelte treningstiden må avsluttes 10 minutter før oppsatt tid slik at leietaker må drive forsterket renhold før neste leietaker kommer inn. Berøringspunkter og overflater som for eksempel dørhåndtak, toalettseter, kraner, dispensere, benker, garderobeskap skal sprites.
 • Ved bruk av utstyr slik som flytebrett, baderinger med mer skal det utføres håndvask eller desinfeksjon før og etter bruk.
 • Personlig utstyr skal ikke benyttes eller deles med andre av andre, som for eksempel neseklype, badehette. 
 • Leietaker må ha tilstrekkelig med vakthold i garderober og bassenganlegg slik at man oppfyller krav som stilles til smitteverntiltak.
 • Leietaker må påse at det er annethvert garderobeskap som benyttes
 • Leietaker må påse at det holdes avstand i dusjen.
 • Leietaker må rengjøre dusjene etter trening.
 • Leietaker spyler gangsoner i bade- og svømmeanlegget etter hver trening.
   
 • Under trening skal det i regelen ikke være andre personer til stede, enn de som omfattes av treningen. 
  I forbindelse med oppstart for de yngste gjøres det imidlertid et unntak. Det åpnes for at foreldre/foresatte kan være tilstede på de første treningene. For barn i alderen 6-9 år, og i unntakstilfeller for eldre barn/ungdom gjelder:

En foresatt gis anledning til å være til stede under trening ved barns oppstart.
Foresatte skal oppholde seg på et oppmerket og avgrenset område utenfor treningsarealet.
Foresatte skal til enhver tid overholde 1-metersregelen til alle andre enn sitt eget barn.