Kontaktpunkter - elektronisk samhandling

Elektronisk meldingsutveksling – Pleie og omsorg – Vestby kommune

Telefon
IKT helpdesk: 64 98 01 23
Systemansvarlig: 64 98 04 00

E-post
Hovedmottaker: DIPS@vestby.kommune.no 
Kopimottaker: liss.edvardsen@vestby.kommune.no
 
Tidsrom kontaktpunkt er tilgjengelig
15.09 – 14.05: alle hverdager kl. 08.00-15.45
15.05 – 14.09: alle hverdager kl.08.00 – 15.00

Virksomhetssertifikater
Sertifikatene våre kan lastes ned fra Norsk helsenett sitt adresseregister eller få`s ved å kontakte IKT avdelingen.

Rutiner
For rutiner ved bruk av elektronisk meldingsutveksling, ta kontakt med systemansvarlig Liss Edvardsen.

Meldinger i produksjon med versjonsnummer

FASTLEGER
Avviksmelding (1.0)
Forespørsel (1.0)
Svar på forespørsel (1.0)
Legemiddelopplysninger (1.4)
Helseopplysning til lege (1.5)
Orientering om dødsfall (1.5)
Orientering om tjenestetilbud (1.5)

SYKEHUS
Avviksmelding (1.0)
Forespørsel (1.0)
Svar på forespørsel ( 1.0)
Epikrise (1.1)
Helseopplysning ved søknad (1.5)
Innleggelsesrapport (1.5)
Avmelding av utskrivningsklar pasient (1.5)
Melding om innlagt pasient (1.5)
Melding og utskrevet pasient (1.5)
Melding og utskrivningsklar pasient (1.5)
Utskrivningsrapport (1.5)

Tips en venn Skriv ut