Alt som det snakkes om i gruppen vil være taushetsbelagt. Samtalegruppen er åpen og nye deltagere kan komme til underveis. Den er 4 - 5 samlinger i halvåret.

Gruppen ledes av demenskoordinator og en annen fagperson. Tilbudet er gratis.