Sandvolleyballbane utenfor rådhuset

"Liv i sentrum"

Sandvolleyballbane i rådhusparken

Mer liv i sentrum !

I påvente av utbyggingen Vestby sentrum står overfor i framtida, ønsker kommunen å legge til rette for mer aktivitet og liv i sentrum på arealer som i dag blir lite brukt.

Hensikten med de midlertidige tiltakene er å teste ut forskjellige løsninger før endelig opparbeidelse, skape en arena for dialog og informasjon om framtidig bruk, samt tilrettelegge for deltakelse og lokale initiativ.

Sandvolleyballbanen i rådhusparken er det første av flere midlertidige tiltak kommunen har planer om å gjennomføre i tida framover.

Banen er tilgjengelig for alle, og volleyball kan lånes på biblioteket eller tas med selv.

Nettet til sandvolleyballbanen er foreløpig tatt ned.  Stolpene til nettet skal fundamenteres ytterligere slik at nettet holder seg stramt og fint.

Vi håper alt er klart til nye smasher etter pinse.

Sandvolleyballbane på rådhusplassen