Atrium aug2019

Skolens satsingsområder

Samfunnet og arbeidslivet endrer seg i takk med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Det elevene lærer i skolen skal være relevant. Derfor fornyes alle lærerplanene i grunnskolen og videregående opplæring i Norge. De nye læreplanene skal tas i bruk fra august 2020.

De ansatte ved Grevlingen skole jobber kontinuerlig med å utvikle god forståelse for læreplanverket. I arbeidet med det nye læreplanverket skal det bli bedre sammenheng i og mellom fag og vi skal legge til rette for mer dybdelæring.

Tilpasset opplæring
Tilpasset opplæring er et virkemiddel for at alle elever skal oppleve et godt læringsutbytte. Tilpasset opplæring er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet.

Grevlingen skole har innført tolærerordning i mange fag. Økt lærertetthet skal bidra til inkludering og bedre muligheter for tilpasset opplæring, øke elevenes læringsutbytte og bidra  til et godt læringsmiljø. Tolærerordningen har redusert behovet for spesialundervisning.

Vurdering
Vi vet at vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål. På Grevlingen skole skal det være rom for å prøve og feile. Elevene skal oppleve at det er trygt å fortelle hva de kan og hva de trenger for å lære mer og bedre.

Underveisvurderingen skal hjelpe elevene med å utvikle sin kompetanse. Elevene skal få oversikt over hvor de er i sin læring, hvor de skal og hva de bør gjøre for å komme videre i læringen.  Informasjonen om elevenes faglige utvikling skal brukes til å fremme læring og tilpasse opplæringen.

Digitalisering
Teknologi har endret måten vi lærer, kommuniserer, finner informasjon og tilegner oss kunnskap. Denne utviklingen påvirker arbeidsmåter og -metoder i undervisning og læring, men også elev- og lærerrollen i skolen.

Arbeidet med digitalisering på Grevlingen omfatter bruk av digitale verktøy for å fremme læring blant alle elever, bruk av kompenserende hjelpemidler for elever med lese-/skrivevansker eller andre lærevansker og digitalisering av de ansattes administrative oppgaver.

 

Tips en venn Skriv ut