Til selvbetjening:

Skjemaoversikt A - Å

A
Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn
Avslag på søknad - klage

B
Barnehage- søknadsportalen

Bekymringsmelding til barneverntjenesten - for privatpersoner 
Bekymringsmelding til barneverntjenesten - for offentlig ansatt

Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til utbedring / tilpasning
Bostøtte

F
Fast leie/bruk av svømme- og idrettshaller
Foreldrebetaling - inntektsgradert foreldrebetaling
Forhåndskonferanse byggesak   

G
Gatelys - varsle feil og mangler ved kommunale veier
Gatelys - varsle feil og mangler på fylkesveier

H
Høringsuttalelse

I
Innmelding av nye førsteklassinger
Innspill eller merknader
Inntekstgradert foreldrebetaling - søknad 

K
Klage på vedtak
Kommunal bolig
Kulturarrangement - tilskudd
Kulturformål - søknad om aktivitetstilskudd 
Kulturformål - søknad om tilskudd
Kulturskolen - søknad om inntak
Kulturstipend - søknad

L
Ledsagerbevis
Leie av kultur- og idrettsarenaer

O
Omsorgsstønad - søknadsskjema

P
Parkeringstillatelse
Parkeringstillatelse - Legeattest 
Permisjon fra pliktig undervisning
Pleie- og omsorgstjenester
Postlister
PPT Henvisningsskjema (pdf)

R
Reguleringsvedtak - klage på vedtak
Reservasjon kultur og idrettsarenaer

S
Salgsbevilling for alkohol
Sanitærabonnement/ rørleggermelding - søknad
Serverings- og/eller skjenkebevilling
SFO - søknadsportal
Situasjonskart
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende
Startlån 
Stilling ledig
Skolefri - søknad om permisjon fra pliktig undervisning

T
Søknad om TT-kort 

U
Utslippstillatelse