Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilbud til Senior 65+

Denne siden gir informasjon om aktuelle kurs, tilbud og helse- og omsorgstjenester til innbyggere over 65 år.


I oversikten til Brønnøysundregisteret finner du lag og foreninger rettet mot pensjonister og seniorer i Vestby kommune.

 

Gratis datahjelp for seniorer i Vestby kommune

Drop-in og én-til-én opplæring samt gjennomgang av ulike temaer er et tilbud som Pensjonistforbundet tilbyr fremover både i Vestby og Son. Påmelding er ikke nødvendig. Tidspunkt klokken 11.00-14.00. Gjennomgang av ulike tema den første timen, deretter vil det være mulighet for individuell opplæring/ veiledning. 

Gratis datahjelp for seniorer i Vestby.Illustrasjon Pixabay

Er du pårørende til en person rammet av demens?

Høsten 2024 arrangerer Follo Demensnettverk pårørendeskolen i Follo på Langhuset i Nordre Follo. Påmeldingen er åpen for høstens pårørendeskole.

Påmeldingen er åpen for høstens pårørendeskole i Follo. Illustrasjon Follo Demensnettverk

Helsestasjon for voksne i Vestby

Helsestasjon for voksne er et gratis tilbud til alle fra 65 + i Vestby kommune. Her kan du få råd og veiledning samt tilbud om enkle helsemålinger. 

Helsestasjon for seniorer holder til på Solhøy omsorgsboliger i Son og i NAV bygget (3. etg.) i Vestby sentrum. Husk å reservere tid, det vil ikke være drop-in timer.

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Sterk og stødig – treningsgruppe for deg over 65 år

Er du over 65 år og begynner å bli ustø og/eller opplever en følelse av å være svakere enn tidligere? Da kan sterk og stødig være noe for deg.

Sterk og stødig treningsgruppe finnes både i Son og Vestby. Treningen foregår på tirsdager kl. 11.00-12.00. (Fullt på begge gruppene).

Illustrasjon Sterk og stødig logo

Omsorgsbolig og kommunal utleiebolig

Vestby kommune tilbyr kommunale utleieboliger og kommunale omsorgsboliger. Tilbudet er for personer som har stort behov for helse- og omsorgstjenester. Kommunen har ulike boformer som er særlig tilrettelagt for dette.

Speiderveien omsorgsbolig Foto: Vestby kommune

Ergoterapi

Ergoterapi kan være til hjelp hvis du opplever at sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter og gjøremål.

Ergoterapeutene jobber på arenaene hjem, barnehage, skole, arbeidsplass og kommunale institusjoner.
Ergoterapeutenes mål er at barn og voksne skal kunne mestre hverdagen og delta i samfunnet på mest mulig selvstendig grunnlag.

Hvite blomster  Foto: Mona Larsen

Seniorkontakt

Seniorkontakten har et overordnet mål om å arbeide helsefremmende og forebyggende med fokus på mestring og livskvalitet. Dette gjennom å fremme god helse og forebygge sykdom og skade. Seniorkontakten retter seg i hovedsak til hjemmeboende over 80 år som ikke mottar hjemmetjenester. 

Eldre

Vestby Frivilligsentral

Kan du bidra ? Trenger du hjelp ? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe! 

Vestby frivlligsentral logo

Demenskoordinator

Demenskoordinator er et bindeledd mellom deg som har demens, dine pårørende og hjelpeapparatet.

Demenskoordinator i Vestby kommune er sykepleier med videreutdanning i demens og alderspsykiatri.

Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sykdommer som angriper hjernen, noe som igjen kan påvirke hukommelse, konsentrasjon, språk og orienteringsevne.

Fioler