Kart over felles offentlig infrastruktur som er omfattet av modellen_600x424

Vedtatt – Finansieringsmodell – Vestby sentrum

Vestby kommunestyre har godkjent finansieringsmodell for Vestby sentrum i samsvar med plan- og bygningslovens § 17-2. Finansieringsmodellen sikrer ...
Vestby sentrum_illustrasjon (2)

Vedtatt - områderegulering - Vestby sentrum

Vestby kommunestyre har egengodkjent områderegulering for Vestby sentrum. Planen omfatter hele den sentrale delen av Vestby tettsted, herunder bl.a...