Wessel Park illustrasjon

Sentrumsveien

Vestby kommune er ansvarlig for bygging av Sentrumsveien.

Første del av prosjektet strekker seg fra krysset Kroerveien til Odins vei. Fra Odins vei til Garderveien skal eksisterende Sentrumsvei legges om og gå i rett linje mot Garderveien i nytt kryss rett nord for Coop-bygget.

Planlagt byggeperiode for første del er mai 2019 – januar 2020. Omkjøringsveier vil bli skiltet. Muren på Grøstad gård skal rives, og det skal bygges ny mur.

Prosjektert ny vei vil bestå av fortau, sykkelvei, grøntbelte med parkeringslommer for korttidsparkering, samt veibane. 

Tips en venn Skriv ut