Wessel Park illustrasjon

Sentrumsveien

Vestby kommune er ansvarlig for bygging av Sentrumsveien.

Første del av prosjektet strekker seg fra krysset Kroerveien til Odins vei. Fra Odins vei til Garderveien skal eksisterende Sentrumsvei legges om og gå i rett linje mot Garderveien i nytt kryss rett nord for Coop-bygget.

Planlagt byggeperiode er mai 2019-januar2020. Strekningen fra Odins til Grøstadveien vil også påbegynnes. Omkjøringsveier vil bli skiltet. Muren på Grøstad gård rives, og det bygges ny mur.

Prosjektert ny vei vil bestå av fortau, sykkelvei, grøntbelte med parkeringslommer og veibane.

Tips en venn Skriv ut