Sentrumsveien

Vestby kommune er ansvarlig for bygging av Sentrumsveien.

Første del av prosjektet strekker seg fra krysset Kroerveien til Odins vei. Fra Odins vei til Garderveien skal eksisterende Sentrumsvei legges om og gå i rett linje mot Garderveien i nytt kryss rett nord for Coop-bygget.

Planlagt byggeperiode for første del er mai 2019 – mars 2020. Omkjøringsveier vil bli skiltet. Muren på Grøstad gård skal rives, og det skal bygges ny mur.

Andre del av Sentrumsveien vil ha byggeperiode i perioden mars 2020 – juli 2020.

Prosjektert ny vei vil bestå av fortau, sykkelvei, grøntbelte med parkeringslommer for korttids-parkering, samt veibane.

Illustrasjon Sentrumsveien:

gatesnitt sentrumsveien_500x328.jpg