Wessel Park illustrasjon

Sentrumsveien

Vestby kommune er ansvarlig for bygging av Sentrumsveien.

Første del av prosjektet strekker seg fra krysset Kroerveien til Odins vei. Fra Odins vei til Garderveien skal eksisterende Sentrumsvei legges om og gå i rett linje mot Garderveien i nytt kryss rett nord for Coop-bygget.

Planlagt byggestart er mars 2019. Da vil strekningen fra Kroerveien til Grøstadveien påbegynnes. Omkjøringsveier vil bli skiltet. Muren på Grøstad gård rives, og det bygges ny mur ihht veibredden.

Prosjektert ny vei vil bestå av fortau, sykkelvei, grøntbelte med parkeringslommer og veibane.

Tips en venn Skriv ut