Åpningstider i sommer

Utover sommeren vil kystkultursenteret holde åpent onsdag - søndag kl. 12 - 16 

Åpen kafé med servering av rømmevafler og drikke.

Mange aktiviteter på Son Kystkultursenter i sommer

Besøk kystkultursenteret midt i hjertet av Son i sommer. Her er kafeen åpen og det vil foregå litt forskjellige aktiviteter i regi av Son Kystkultursenters Venner

Sommerutstillingen "Fiske, fangst og foredling gjennom tidene" formidler noe av historien rundt fiskerne og fiskerfamiliene i Son.

Feiring av St. Hans og Olsokfeiring.

Følg Son Kystkultursenter på Facebook