SFO - Skolefritidsordning

SFO er et omsorgs- og tilsynstilbud før og etter skoletid. SFO er tilbud for alle barn i 1.-4. kl og for funksjonshemmede barn i 1.-7. kl.

Følgende skoler har kommunal SFO: 
Bjørlien - tlf. 649 80 024
Brevik - tlf. 932 14 955
Son - tlf. 649 80765 / 906 04 784
Vestby - tlf. 64 98 07 25 / 482 78 890
Hølen - tlf. 64 98 03 93

SFO i privat regi i Garder.

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funskjonsnivå og interesser hos barna.

Åpningstid:
Hverdager kl. 07.00-17.00.
Stengt julaften og nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag kl 12:00, 5 planleggingsdager og uke 28 og 29.

Betingelser:
Alle elever i 1.-4. kl. har rett til plass i SFO.
Hel plass hver dag fra 07.00 - 17.00. 
Man  kjøper morgenopphold fra 07.00 til skolestart og ettermiddagsopphold fra skoleslutt til enten 15.30 eller til 17.00.
Bindende påmelding til plass gjelder til og med utgangen av fjerde klasse, eller inntil plassen sies opp.

Saksgang:
Påmelding til SFO-plass gjøres via fullelektronisk opptakssystem i Søknadsportalen. I portalen skal foresatte også levere søknad om endret plass eller oppsigelse av plass.

Søknadsfrist:
Frist for påmelding 15. november og 15. mars.

Priser:
Priser for kommende år vedtas av kommunestyret i desember.