SFO Brevik skole

Brevik SFO har rundt 100 barn i sin ordning. Barna er fordelt på tre baser: Rød, Blå og Gul.


På morgen SFO fra 07:00-08:30 er barna fra alle trinn sammen på Rød base. På ettermiddagen er barna aldersdelt på de ulike basene frem til kl 16:00,
deretter samles barna igjen på Rød base.

På SFO har vi fokus på lek og vennskap. Barna får bruke fantasien og selv bestemme hva de skal leke. Vi er ute hver dag og alle basene har en dag i uken de går tur. Ute undrer vi oss over det som skjer i naturen og vi har ofte bål. Gymsalen brukes også flittig, alle basene har aktiviteter der en gang i uken.  

Det gjennomføres ulike formingsaktiviteter som gjerne følger årstidene. For barna på 4.trinn er det en egen 4.trinnsgruppe en dag i uken. Der får barna bake, drive med kreamikk, tegne og være i gymsalen. Barna er selv med på å finne aktiviteter.  

Kontaktinformasjon:

Navn Telefonnummer
Ellen Fleisje Andreassen 932 14 955
1. trinn 404 26 319
2. trinn 404 26 317
3.-4. trinn 404 26 318

 

Tips en venn Skriv ut