Skolefritidsordningen - SFO

Det er ca 200 barn på SFO. På morgenen er det felles sfo for barna fra alle trinn frem til skolestart. På ettermidddagen er barna aldersdelt på de ulike basene frem til kl 16:00, deretter samles barna på 1.-2. trinn sine arealer. SFO bruker Vestbyhallen og nærmiljøet aktivt. Det er tilgang på egne turplasser med lavo/gapahuk og det tilbys kurs der barna kan lære idrett, kunst og håndverk og skolehage. For barna på 4.trinn er det en egen 4.trinnsgruppe der barna får bake, drive med karamikk, tegne og være i gymsalen.

Det er ansatt en egen kokk som serverer barna ernæringsrik mat 5 dager i uken. SFO har et helt eget bygg for tilberedning og servering av mat, "Brattåsen".

SFO kommuniserer med foresatte via nett og appløsningen Truegroups.

 

Kontaktinformasjon:

  Telefon
Sfo leder 64 98 00 24
1.klasse 941 39 478
2.klasse 474 69 012
3.klasse 474 69 013
4.klasse 474 69 014
Ute-sfo 912 44 237

 

 

Tips en venn Skriv ut