Amfiet

Skolefritidsordningen - SFO

Vestby skole har et SFO tilbud som benyttes av ca 200 barn. Barna er delt inn i 4 baser, som følger trinn. På hvert trinn jobber det faste ansatte. SFO holder til i de samme lokalene som skolen.  

Vi har fått nytt kjøkken, og lager varm og sunn mat til barna hver dag. Menyen varierer fra uke til uke:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Suppe Kjøtt Vegetar Fisk Grøt

                           

SFO har en årsplan vi planlegger alle aktiviteter ut fra. Vi prøver hele tiden å være i dialog med foreldrene om ønsker for SFO. SFO skal være en blanding av barnas fritid og planlagte aktiviteter, og vi er opptatt av at barna skal få leke, samtidig som de alltid har et tilbud om mer styrte aktiviteter.

Vi har hatt kodekurs for 3 og 4. klasse, i samarbeid med Vestby Ungdomsskole. Dette håper vi vi kan få til hvert år fremover.

SFO har små prosjekter hver måned, f.eks. før høytider som jul og påske. Vi arrangerer karneval og andre fester. Og vi følger årstidene, og legger aktiviteter ut fra dette. Barna får utfolde seg med ulike typer forming, vi bruker aktivitetssalen flittig, og har dramaprosjekt på tvers av basene.

Vestby skole har ute-SFO hver uke. I år har barn og voksne laget en gapahuk. På ute-SFO tenner vi bål når det er mulig, og spiser alltid maten vår ute.

Vestby skole SFO SFO-leder: Tonje Storli Henriksen tlf. 64 98 07 25    

  

                                                                                    

Tips en venn Skriv ut