Påmelding og oppsigelse

SFO året starter 1. august til 31. juli påfølgende år. Frist for påmelding til høsthalvåret er 15.mars.

Oppsigelse og reduksjon av plass er 2 - to måneder og regnes fra påfølgende 1. i måneden. Plass kan ikke sies opp senere i vårhalvåret enn 1.mars, med virkning fra 1.mai.

Hva koster SFO?

Det betales for 11 måneder pr. år. Selv om en ikke bruker plassen maksimalt, må det allikevel betales for tilbudet en har akseptert. 

  • Det betales for opphold etter betalingssatser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Opphold i skolens ferie- og fridager inngår i de faste oppholdssatsene.
  • Oversikt over hva du må betale finner du nede på siden under PRISER.
  • Det kan bli avkrevd ekstra betaling dersom barnet hentes for sent i forhold til avtalt tid.
  • Skjer ikke innbetalingen innen fristen kan plassen bli sagt opp.

Redusert foreldrebetaling

Det er per i dag ikke søskenmoderasjon i SFO. 

Fra 1.august 2020 er det innført inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. – 2. trinn og gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov.

Inntektsgradert foreldrebetaling betyr at ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for sin SFO-plass. Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling ved å bruke elektronisk søknadsskjema. Skoleåret 2020-21 kan en husholdning med samlet inntekt lavere enn 595 833 kroner søke om redusert betaling.

Søknadsskjema for redusert betaling må leveres fra foresatte innen 1. juni for opptak til høsten, ellers fortløpende (det vil si gjelder fra måneden etter innkommet søknad).

For høsten 2020 vil det gis rom for å få redusert betaling fra og med august 2020 for søknader levert til og med 20.august. 

Telefonnummer til SFO-basene

Kontaktdetaljer SFO basene, oppdatert 20.05.2020

SFO ved: SFO-leder: Telefon:
Bjørlien skole Åse Angvik Eriksen 64 98 00 24
Bjørlien skole 1.trinn 474 69 014 
Bjørlien skole 2.trinn 941 39 478
Bjørlien skole 3.trinn 474 69 012
Bjørlien skole 4.trinn 474 69 013
Brevik skole Ellen Fleisje Andreassen 932 14 955
Brevik skole 1.trinn 404 26 318
Brevik skole 2.trinn 404 26 319
Brevik skole 3.-4.trinn 404 26 317
Hølen skole Veronica Riviera 64 98 03 93/ 902 53 493
Son skole Christine Gimmigsrud Furuseth 64 98 07 65/ 911 45 804
Son skole 1.trinn 982 58 663
Son skole 2.trinn 938 63 691
Son skole 3.trinn 982 58 662
Son skole 4.trinn 948 10 187
Vestby skole Tonje Storli Henriksen 64 98 07 25/ 482 78 890
Vestby skole Base 1 952 17 570
Vestby skole Base 2 404 26 331
Vestby skole Base 3 og 4 404 26 332