Du kan si opp barnehageplassen i Søknadsportalen.

Oppsigelsestid for barn i kommunale barnehager er fire uker fra skriftlig oppsigelsesdato. 

Private barnehager har egne frister for oppsigelse. Se den enkelte barnehages vedtekter.