blokker på Sole

Sjekkliste - med eller uten ansvarsrett

For å kvalitetssikre byggesøknader før innsendelse kan du benytte kommunens sjekklister for å sikre at søknaden er komplett.

Hva kan tiltakshaver gjøre selv?
Med tiltakshaver menes den som er eier av eiendommen. Plan- og bygningsloven gir mulighet for at visse, mindre byggetiltak kan utføres av tiltakshaver selv. Det er viktig å være oppmerksom på at den som benytter seg av disse mulighetene samtidig påtar seg ansvaret for å sette seg inn i plangrunnlaget, utarbeide den dokumentasjon som kreves etter saksbehandlingsforskriften og utføre tiltaket i samsvar med reglene i teknisk forskrift når det gjelder konstruksjonssikkerhet, stabilitet osv.

Her finner du sjekklister som hjelper deg i arbeidet:

Sjekkliste byggesak – Søknad uten ansvarsrett

Sjekkliste byggesak – Søknad med ansvarsrett

For mer generell informasjon om byggesøknader, se hjemmesidene til direktoratet for byggkvalitet