SJEKKLISTE FOR PUBLIKUMSTILGJENGELIGHET

I plan- og bygningslovens § 74 nr. 1 er det krav om at bygning med oppholdsrom for mennesker skal ha forsvarlig planløsning.

I teknisk forskrift til plan- og bygningsloven oppstilles det i kap. X "Brukbarhet" krav som skal sikre bruksmuligheter for orienterings- og bevegelseshemmede. Disse kravene gjelder uansett om de er nevnt i reguleringsbestemmelsene eller ikke.

Tips en venn Skriv ut