Kemneren i Follo

Felles kemnerkontor for Follokommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Kontoret har organisasjonsnummer: 991 604 219.

Ansvarsområder
Kemneren i Follo holder til i Oppegård kommune. Kemnerkontorets primære oppgaver er å foreta innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige. I tillegg kommer informasjon til - og kontroll av arbeidsgivere.

Vi kan hjelpe deg med følgende:

Personlig skattyter

• Restskatt
• Penger til gode?
• Tilleggsforskudd
• Klage på avregning/ ligningen
• Forskuddsskatt
• Betalingsavtale
• Utleggstrekk
• Utleggsforetning

Næringsdrivende/ arbeidsgivere

• Arbeidsgiveravgift
• Forskuddstrekk/ skattetrekk
• Terminoppgave
• Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/ følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver
• Lønns- og trekkoppgaver
• Skatteattest
• Betalingsavtale

Dette kan vi IKKE hjelpe deg med:

• Klage på ligningen/ selvangivelse
• Arveavgift og merverdiavgift (MVA/moms)
• Nytt skattekort
• Utskrivning og endring av forskuddskatt
• Folkeregisteroppgaver som navn- og adresseendring, skjemaer ved ekteskapsinngåelse mm.
• Forhåndsligning ved dødsbo

Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Skatt Øst på tlf. 800 80 000, kl. 08.00 - kl 15.00, eller på e-post: skattost@Skatteetaten.no. Se også Skatteetaten.no.

Skatt Øst har også kontor i Moss: Skatt Øst Moss, besøksadresse: Vogtsgt. 17, 1532 Moss. Åpningstid: man - fre kl.09.00 - 15.00. Tlf. 800 80 000.
 

Kontakt Kemneren i Follo:
Leder: Sverre Halvorsen
Telefon 66 81 90 06 (kl. 09.00 - 14.30)
Telefaks: 66 81 90 61
Besøksadresse: Herredshuset, Kolbotnveien 30, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: kemneren@kemnerenifollo.no

Tips en venn Skriv ut