• Kommunen bruker nå hjemmekontor der det er praktisk mulig, og rådhuset er stengt for besøkende.
   
 • NAV er også stengt for besøkende, men har personale på plass. Det er mulig å ringe for avtale om nødhjelp.
   
 • Sykehjemmet er allerede i en unntakssituasjon, og det blir ikke ytterligere restriksjoner. Besøksforbudet opprettholdes inntil videre. Pårørende er orientert gjennom nyhetsbrev.
   
 • Hjemmetjenesten drifter som normalt inntil videre. 
   
 • Det oppfordres til å redusere besøk og minimere sosial omgang med de som bor i omsorgsboliger.  
   
 • Helse og livsmestring driver de fleste tjenestene forsvarlig ved å ivareta gjeldende smittevernhensyn, med noen unntak. Tjenestene gis på andre måter etter individuelle vurderinger og HLM prioriterer høyt at strengere krav til smittevern skal ha minst mulig  konsekvenser for utsatte grupper, både barn, ungdom og voksne. Dagtilbud ved  psykisk helse- og rustjenesten og Aktivitetssenteret  stenger lokalene fra mandag og er i dialog med brukerne om tilpasning av alternative tilbud.  Støttekontakttjenesten stoppes inntil videre for å sikre at alle oppdragstakere er kjent med nødvendig krav til smittevern og nye sosiale restriksjoner. Informasjon vil komme på hjemmesiden etterhvert, og direkte til brukerne.
   
 • All aktivitet innen kulturområdet, som fritidsklubber, kulturskole, forestillinger og andre arrangementer er stanset.
   
 • Kommunale barnehager har stengt mandag, for å forberede rødt nivå. Resten av uke 4 gis det tilbud syv timer om dagen. Barn med foreldre i samfunnskritiske yrker får «ordinært» tilbud. Noen barnehager bruker alternative lokaler som avlastning. Alle barnehager i kommunen vil være på rødt nivå inntil videre. Kommunale barnehager vil orientere foresatte i kommunale barnehager gjennom «mykid-systemet», og private barnehager vil orientere foresatte i sine barnehager.
   
 • Skolene er klare til å drifte på rødt nivå fra mandag. Det blir ikke svømming, eller kroppsøving inne. Det vil bli en kombinasjon av fysisk oppmøte og digital undervisning. Foresatte er orientert gjennom Transponder-systemet.