Resultatområdet dekker all opplæring på grunnskolens område i henhold til opplæringsloven, inkludert opplæring til funksjonshemmede, spesialskoler, voksenopplæringsloven og skolefritidsordningene.
Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT) ligger under resultatområde skole.

Grunnskole
Opplæring for alle barn i alder 6 -16 år.
Opplæringsloven § 2-1 gir alle plikt til grunnskoleopplæring og rett til offentlig grunnskoleopplæring.

Vestby kommune har følgende barneskoler
Bjørlien, Brevik, Garder, Hølen, Son og Vestby.

Vestby kommune har følgende ungdomsskoler
Vestby og Grevlingen. 8 - 10 klasse.
Alternativt tilbud til ungdomstrinnet: Oasen, underlagt rektorene på ungdomstrinnet.

Innskriving av nye 1. klassinger foregår i januar -februar før skolestart via elektronisk registrering. Ved tilflytning tilvises skoleplass. 

<