Skolesjef Cathrine Skjeltorp

Skole

Resultatområdeleder for skole er Cathrine Grinna Skjeltorp.

Resultatområdet dekker all opplæring på grunnskolens område i henhold til opplæringsloven, inkludert opplæring til funksjonshemmede, spesialskoler, voksenopplæringsloven og skolefritidsordningene.
Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT) ligger under resultatområde skole.

Grunnskole:
Opplæring for alle barn i alder 6-16 år.
Opplæringsloven § 2-1 gir alle plikt til grunnskoleopplæring og rett til offentlig grunnskoleopplæring.

Vestby kommune har følgende barneskoler:
Bjørlien, Brevik, Garder, Hølen, Son og Vestby.

Vestby kommune har følgende ungdomsskoler:
Vestby og Grevlingen. 8-10 klasse.
Alternativt tilbud til ungdomstrinnet: Oasen, underlagt rektorene på ungdomstrinnet.

Innskriving av nye 1.klassinger foregår i jan-feb før skolestart via elektronisk registrering. Ved tilflytning tilvises skoleplass.
 

Tips en venn Skriv ut