Skoleadministrasjonen i Vestby kommune

Skolesjef Cathrine Skjeltorp
Rådgiver pedagogisk utviklingsarbeid/
skolesjefens stedfortreder
Jeanette Solberg
IKT Rådgiver Katrine Skovholt
Rådgiver for bedre barnehage- og skolemiljø Kristin Andreassen Eide
Rådgiver barnehage/skole Charlotte Barbulla
Skolefaglig rådgiver Per Øyvind Strand

 

              

            

           

     

  

Tips en venn Skriv ut