Hva tilbyr skolehelsetjenesten

  • Skolehelsetjeneste på alle skoler
  • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
  • Helseopplysning individuelt og i grupper
  • Undervisning og rådgivning
  • Foreldreveiledning
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
  • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familien

Helseprogram i grunnskolen

Alle elever følger får tilbud om faste undersøkelser og vaksiner på ulike trinn i grunnskolen. 

Her finner du  helseprogram i grunnskolen(oppdatert program kommer)

Barnevaksinasjonsprogrammet i grunnskolen:

7-8 år (2. trinn): Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (DTP-IPV)

11-12 år (6. trinn): Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

12-13 år (7. trinn): Humant papillomavirus (HPV)

15-16 år (10. trinn): Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio (DTP - IPV)