Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste

Tilbys alle elever i barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Skolehelsetjenesten skal omfatte:

  • Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov. Foreldre er viktige samarbeidapartnere i dette arbeidet.
  • Forebyggende psykososialt arbeid
  • Opplysningsvirksomhet
  • Veiledning individuelt og i grupper
  • Samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk læringsmiljø for elever
  • Undervisning i grupper/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det
  • Samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede
  • Informasjon om og tilbud om Barnevaksinasjonsprogrammet

Personalet i skolehelsetjensten er helsesøster, fysioterapeut og familieveileder.
Alle har taushetsplikt.

Helsesøster
Helsesøster er tilstede på alle skolene - se oversikten nedenfor. Helsesøster kan man komme til enten med eller uten avtale. Helsesøster skal være en å snakke med om det som kan være vanskelig og hun skal gi råd og veiledning til barn, ungdom og foreldre.

Oversikt over skolehelsetjenesten 2018/19

Fysioterapeut
Fysioterapeuten er på skolene etter avtale. De har individuelle konsultasjoner og har grupper på skolene av forskjellige slag. De gir veiledning og støtte til elever, foreldre og skolens personale. Avtale kan gjøres via helsesøster, Vestby helsestasjon eller den enkelte skole.

Familieveileder
Familieveileder har samtaler med foreldre enkeltvis, sammen eller sammen med barnet. Tilbud om slike samtaler gis gjennom helsesøster på skolen eller henvend deg på helsestasjonen. Hun deltar i forebyggende team.

Skolelege
Skolehelsetjenesten har ikke skolelege. Hvis behov for legekonsultasjon, kontakter man fastlegen, og helsesøster kan være behjelpelig med dette.

Skolehelsetjenesten samarbeider ogdå med barnehagene, forebyggende team, barnevernspedagogen i skolen m.fl.
 

Tips en venn Skriv ut