Skolens ansatte

Administrasjon  og ledelse:

Lise Merete Austvik Rektor  E-post
Ruth Bråthen Avdelingsleder Falsen - 10. trinn E-post
Anne Lene Henriksen Avdelingsleder Kjær - 9. trinn E-post
Hilde Bogstad Avdelingsleder Abel - 8. trinn E-post
Sylvia Thunshelle Sekretær E-post
Lotta Husand Bibliotek/sekretær E-post
Hanne S. Gundersen Wold Rådgiver E-post
Anders Eggen Rådgiver E-post
Mai-Britt Hatteland Helsesykepleier E-post

 

Lærere og assistenter:  
Anders Eggen Rådgiver/faglærer
Anne Lene S. Haug Kontaktlærer 10D
Carina Selfors Olsen IKT/assistent
Caroline Weberg Gundersen Barnevernspedagog
Cecilie Olanderson Kontaktlærer 8C
Christian Fredrik Olsen Kontaktlærer 10B
Christine Ustvedt Idland Faglærer
Edvard Leiros Kontaktlærer 9B
Erling Juul Thorsen Faglærer 
Fredrik Halland Skjerve Kontaktlærer 10D
Hanne Lunder Faglærer 
Hanne S. Gundersen Wold Rådgiver/faglærer
Hege Aalberg Assistent
Helen H. Kirkeby Kontaktlærer 9D
Henrik Eye Kontaktlærer 8C
Håkon Lervik Faglærer 
Ida Elisabeht Finstad Kontaktlærer 8A
Ida Hvild Rytter Morley Faglærer
Ida Marie Moe Faglærer
Ileana Caballero Brown Kontaktlærer 8D
Ina Kirsten S. Widerø Faglærer 
Inger Lise Berger Assistent
Ingunn Berit Remøy Kantine
Jeanette Korsmo-Andresen Faglærer
Karianne Aune Faglærer
Karoline Hansen Kontaktlærer 8B
Katrine Grant Kontaktlærer 9A 
Kenneth Ditlefsen Kontaktlærer 10A
Kjeld Christensen Faglærer
Kristin Lind-Larsen Kontaktlærer 8B
Lars Petter Lilleng Kontaktlærer 8A
Lillian Flyv Bisgaard Kontaktlærer 8D
Liv Hannelore Vatle Faglærer
Maria Moreno Faglærer
Maria Yen-Nhi Thi Nguyen Faglærer
Marit Irene Bakke Assistent
Marius Lind Faglærer
Morten B. Storaker Faglærer
Nina Helen Melheim Kontaktlærer 9C
Nina Stubberud Assistent
Ole Erdal-Aase Faglærer
Rune Aaboen Faglærer
Rune Lien Lunder Assistent
Silje Flakk Miljøarbeider
Siv Gaare Kontaktlærer 10C
Solveig Lind-Dramstad Kontaktlærer 9A 
Sunniva Rasmussen Faglærer
Tonje Bogstad Furset Faglærer
Tonje Merethe Bjørnson Kontaktlærer 10C
Trine Marit Mjøen Miljøarbeider
Vegard Baann Faglærer
Åse Ombustvedt Faglærer