Skolestart

Innskriving av nye førsteklassinger

Innskriving av skolepliktige elever til 1.klasse fra august 2019 ved skolene i Vestby skjer elektronisk frem til 31.mars 2019 via kommunens hjemmeside...

Fremskutt skolestart

Barn har anledning til å få vurdert fremskutt skolestart, dvs. starte skolegang ett år tidligere enn alder tilsier.

Utsatt skolestart

Utsatt skolestart kan vurderes for barn som ikke er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen til å starte i skolen.

Skolestart skoleåret 2018/2019

Skolene i Vestby startet torsdag 16.august 2018.

Første skoledag for et sårbart barn

Skoleansatte har ansvar for at alle elever skal trives på skolen, og at de skal oppleve mestring. Ofte er det bare små grep som skal til.