Utelek

Skoletilbudet i Vestby kommune

Vestby kommune har ansvar for grunnskoleopplæringen og voksenopplæringen i kommunen. Vestby har fem barneskoler og to ungdomsskoler, samt et tilbud om aktivt skoletiltak på ungdomstrinnet.

Akershus fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring og folkehøgskoler i kommunen. Vestby har en videregående skole og en folkehøgskole.