Skoletomta


På tomten B5 (Vestby gamle skole) planlegges oppført ca 150-200 boliger i varierende størrelse.

Det er Solon Eiendom ASA som står for prosjektering og oppføring.

Prosjektet vil få en sentral plassering i krysset Vestbyveien - Senterveien - Støttumveien, med kort avstand til Kollektivbroen, stasjonen og Vestby storsenter. Det planlegges eget parkeringsanlegg under bakken.

Mer info kommer etterhvert. Beskrivelse av prosjektet vil komme på utbyggers nettsider i januar / februar 2019.  

Fra planinitiativet / skisseprosjekter:

Skoletomta skisse

Tips en venn Skriv ut